VERWACHT: CKC ZOETERMEER

Bij CKC Zoetermeer zal ik in seizoen 2018-19 onderstaande lezingen geven, over Art Nouveau, Leonardo da Vinci, Caravaggio & Europa en over Bauhaus. Onder de noemer ‘Uit de kunst’ worden er nog 3 extra lezingen gehouden (zie hieronder) en zal voorjaar 2019 nog meer aanbod volgen.

Voor nadere informatie zie ook www.ckc-zoetermeer.nl onder ‘kunstgeschiedenis’.

Inschrijven is mogelijk door te mailen naar kunstisleuk@xs4all.nl.

Agenda:

Woensdag 10 oktober 19.30-21.30 Lezing Art Nouveau

Donderdag 18 oktober 13.30-15.30 Lezing Leonardo da Vinci

Donderdag 22 november 13.30-15.30 Lezing Romeinse kunst en het dagelijks leven

Donderdag 29 november 13.30-15.30 Lezing Het zelfportret door de eeuwen heen

Donderdag 6 december 13.30-15.30 Lezing Moderne architectuur

Woensdag 30 januari 19.30-21.30 Lezing Caravaggio en Europa

Woensdag 13 maart 19.30-21.30 Lezing Bauhaus

1. Lezing Art Nouveau

Datum & tijd: woensdagavond 10 oktober 19.30 – 21.30; prijs € 19,50

Naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag is er deze lezing over de kunst rond 1900. Nieuwe kunst voor een nieuwe wereld. Dat is waar veel kunstenaars en ontwerpers van het fin-de siècle naar op zoek zijn. Na een eeuw van stijlen die terugblikten op het verleden, ontstaat een ongekende vormentaal van asymmetrie, gebogen lijnen en organische decoratiemotieven.

Het begint in Engeland met de Arts & Crafts beweging, van daar waaiert het uit over heel Europa. In België wordt een voortrekkersrol gespeeld door Henry van de Velde en Victor Horta. Frankrijk heeft Nancy als middelpunt van de nieuwe stijl, maar denk ook aan de metro-stations in Parijs van Guimard. In Duitsland spreekt men over Jugendstil en gaan kunstenaars meer samenwerken met de industrie.

Nederland neemt in deze artistieke zoektocht een geheel eigen plek in. De Nieuwe Kunst sprankelt in ons land van vernieuwingsdrift en idealisme, maar hecht evengoed aan ambacht en authenticiteit. Met meubels, mode, drukwerk, kunst en complete interieurs wordt de kunstnijverheid net zo belangrijk als de beeldende kunst.

2. Lezing Leonardo da Vinci

Datum & tijd: donderdagmiddag 18 oktober 13.30-15.30; prijs € 19,50

Teylers Museum organiseert in het najaar van 2018 een grote tentoonstelling over Leonardo da Vinci, de meest veelzijdige en beroemde kunstenaar uit de Renaissance. Deze lezing plaatst de kunstenaar in de context van zijn tijd en belicht zijn leven, zijn kunst, zijn uitvindingen en zijn opdrachtgevers.

Leonardo (1452-1519), was één van de eersten die zich bezighield met de expressie van emoties. Dat is niet alleen zichtbaar in een schilderij als de Mona Lisa, maar ook in Leonardo’s vele schetsen en tekeningen. In 2019 is het vijfhonderd jaar geleden dat Leonardo is overleden en zullen overal ter wereld tentoonstellingen worden georganiseerd. Teylers Museum geeft de aftrap.

Twee jaar geleden is Teylers Museum begonnen met het realiseren van deze oude droom: de eerste grote Nederlandse tentoonstelling van echte tekeningen van Da Vinci. Leonardo’s werk is verspreid over musea over de hele wereld (en in de verzameling van de koningin van Engeland) en was niet gemakkelijk om het in bruikleen te krijgen. Een unieke kans dus om zijn tekeningen te zien, bereid je voor met deze lezing!

3. Lezing Caravaggio en Europa

Datum & tijd: woensdagavond 31 januari 19.30-21.30; prijs € 19,50

Het Centraal Museum brengt het Caravaggisme naar Utrecht en in deze lezing hoor je waarom dat zo bijzonder is. Rome was het centrum van de wereld in het begin van de Gouden Eeuw. Jonge schilders uit heel Europa trokken naar de Eeuwige Stad, waar Caravaggio voor een revolutie had gezorgd. Een nieuw realisme in de schilderkunst, ongekend drama, het grote gebaar en een mysterie van licht. Dat moest je met eigen ogen zien.

Tussen 1600 en 1630 werden in Rome 2700 kunstenaars geregistreerd, waarvan 572 buitenlanders. Ze bezochten dezelfde kerken en collecties. Ze spraken elkaar. En ze schilderden! Dezelfde thema’s, dezelfde inspiratiebronnen, maar in uitwerking totaal verschillend, iedere kunstenaar werkte vanuit zijn eigen culturele achtergrond. De Utrechtse schilders Dirck van Baburen, Hendrick ter Brugghen en Gerard van Honthorst waren erbij.

Dat de schilderijen van de Utrechters zo herkenbaar Hollands zijn, heeft te maken met het nog verder doorgevoerde realisme van Caravaggio. Baburen en Ter Brugghen schilderden ook lelijkheid: knollen van neuzen, rotte tanden, vieze nagels. Gerard van Honthorst deed het zeer goed in Rome, vooral vanwege zijn nachtstukken. De Hollanders kregen belangrijke opdrachten voor altaarstukken en hun werk werd aangekocht door belangrijke verzamelaars.

4. Lezing Bauhaus

Datum & tijd: woensdagavond 13 maart 19.30-21.30; prijs € 19,50

In 2019 is het 100 jaar geleden dat Bauhaus werd opgericht, tussen 1919 en 1933 een vernieuwende kunst- en ontwerpschool in Duitsland. Museum Boijmans Van Beuningen laat de Nederlandse kant van Bauhaus zien en deze lezing geeft je een verdiepende kennis over ontstaan, bloei en neergang van Bauhaus.

Net als in de Jugendstil-beweging was het gelijkschakelen van kunst, nijverheid en architectuur een belangrijk thema. Walter Gropius, de directeur van Bauhaus geloofde in en promootte het samengaan van alle kunstvormen. Voor zijn opleidingsinstituut vroeg hij dan ook beroemde kunstenaars als Paul Klee en Kandinsky als docent, zodat kunst en ambacht samen gingen.

De vormgeving van keramiek, textiel, typografie, enz. sloot aan bij het internationale modernisme. Bauhaus was daarnaast ook vooruitstrevend in het beleid om vrouwelijke studenten toe te laten. Helaas moest deze uniek kunstschool onder druk van de politieke veranderingen in Duitsland eerst Weimar verlaten en in 1933 werd de vestiging in Dessau door de nazi’s gesloten.

   

Programma Uit de kunst (55+), 10% korting bij 3 lezingen: € 52,50

Lezing 1. Romeinse kunst en het dagelijks leven

Datum & tijd: Donderdag 22 november 13.30-15.30; prijs € 19,50

Alle wegen leiden naar Rome, zo luidt het gezegde, maar Rome leidde ook tot onze huidige maatschappij. In de Romeinse kunst zijn vele verwijzingen te vinden naar het dagelijks leven van toen, en dat blijkt opmerkelijk veel te lijken op ons leven van nu. Romeinse steden als Pompeii en Ostia laten zien dat men ook destijds het verkeer reguleerde met oversteekplaatsen en stoepen, dat men woonde in flatgebouwen en bordjes ‘Pas op voor de hond’ plaatste. Vondsten als kinderspeelgoed, make-updoosjes en zelfs een brood van 2000 jaar geleden zijn bewaard gebleven. Wist u dat de traditie om de bruid over de drempel te tillen, een oud Romeins gebruik is? Daarentegen was de Romeinse gewoonte om in het Colosseum te gaan kijken naar het afslachten van wilde dieren en de gladiatorengevechten misschien wat te bloederig naar onze smaak. Wonen, koken en eten, werken en ontspannen, kinderen krijgen en opvoeden, religie en omgaan met de dood, de Romeinse kunst maakt het allemaal zichtbaar. Tijdens de lezing zal blijken hoe verrassend herkenbaar dit alles nog is voor de moderne mens.

Lezing 2: Het zelfportret door de eeuwen heen

Datum & tijd: Donderdag 29 november 13.30-15.30; prijs € 19,50

Eeuwenlang maakten kunstenaars hun werk ter meerdere eer en glorie van God, signeren werd beschouwd als hoogmoed en dus zondig. Dat verandert in de late Middeleeuwen, wanneer kunstenaars zelfs zo ‘onbescheiden’ zijn om zichzelf af te beelden op hun schilderijen. Een Renaissance-kunstenaar als Albrecht Dürer wordt zó beroemd, dat er zelfs vraag ontstaat naar zijn portret. In Nederland is Rembrandt het bekendste voorbeeld van een schilder die zijn eigen gezicht veelvuldig gebruikte als inspiratiebron, maar ook Jan Steen beeldde zichzelf vaak af, in zijn spreekwoordelijk geworden chaotische huishoudens. In de moderne kunst valt te denken aan kunstenaars als Vincent van Gogh, Charley Toorop en Jeff Koons. Deze lezing belicht de ontwikkeling van het zelfportret tot nu toe.

Lezing 3: Moderne architectuur

Datum & tijd: Donderdag 6 december 13.30-15.30; prijs € 19,50

Bouwkunst staat letterlijk dichtbij ons: wie om zich heen kijkt, ziet overal architectuur. In de twintigste eeuw zijn er een aantal grote veranderingen geweest op dit gebied, zowel qua vorm als techniek. De toepassing van ijzer en staal maakte het mogelijk om steeds hogere en zelfs glazen wolkenkrabbers te bouwen, zoals Mies van der Rohe deed. De uitvinding van gewapend beton zorgde ervoor dat Frank Lloyd Wright hele ongebruikelijke vormen kon toepassen. Naast de technische vernieuwingen werd ook het uiterlijk van de architectuur aangepakt. De bouwstijlen uit het verleden, met hun vele decoraties, maakten plaats voor een eenvoudigere en meer functionele manier van bouwen. De grondlegger van dit modernisme of functionalisme was Le Corbusier. Zijn ideeën over een zuivere architectuur, met veel glas en weinig ornamenten werken door tot op de dag van vandaag. Toch is er inmiddels ook een tegenbeweging op gang gekomen, zoals het postmodernisme, waarbij kleur en decoraties juist weer wel een rol gaan spelen, zoals bij het Groninger Museum. De ontwikkelingen in de moderne bouwkunst worden in deze lezing voor u op een rij gezet.

   

CKC afb

Advertenties